MOST DUPLÁN MEGÉRI FOGADNI A KINCSEM PARKBAN!

Fogadószelvényeddel részt vehetsz a sorsoláson, ahol értékes nyeremények várnak

Nyereményjáték – Részvételi- és játékszabályzat

 1. Lebonyolító

A Játék (továbbiakban: Játék) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója:

Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; postacím, levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; adószám: 10929001-1-42; közösségi adószám: HU10929001; cégjegyzékszám: 01-09-264257; központi telefonszám: +36 1 433 0549; e-mail cím: ugyfelszolgalat@kincsempark.hu, a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

 1. Általános tudnivalók

Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a http://lovifogadas.hu internetes oldalon, az Akciók menüpontban. A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt.

 1. A Nyereményjáték időtartama
  2024. július 5. és 2024. július 7. között
 2. A Nyereményjátékban részt vevő személyek
  A Nyereményjátékban az a Játékos vehet részt
 • aki, a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. által üzemeltett Kincsem parki offline terminálon 2024. július 5. és 2024. július 7. között egy szelvényen legalább 2.000 Ft értékben köt magyar futamra fogadást.

A nyereményjáték időszakában egy szelvényen legalább 2.000 Ft-ért (kombinációk bármely változata, vagy alaptét növelés) vásárolt magyar futamon TÉT, HELY, BEFUTÓ, HÁRMASBEFUTÓ, vagy ÖTÖSBEFUTÓ fogadás részt vesz sorsoláson. Sorsolásba kerülés feltétele, hogy a Kincsem Park területén kihelyezett dobozba bedobja a Tikettet (hátulján feltüntetve név, telefonszám). A tikettet játékba küldés előtt a fogadó felelőssége, hogy az esetleges nyereményét felvegye róla.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:

 • a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. munkatársai
 • a 18. életévüket be nem töltött személyek
 • magyar postai címmel nem rendelkező személyek.
 1. Részvételi feltételek, sorsolás, nyeremények

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. által üzemeltett Kincsem parki offline terminálon 2024. július 5. és július 7. között egy szelvényen legalább 2.000 Ft értékben vásárolt magyar futamra TÉT, HELY, BEFUTÓ, HÁRMASBEFUTÓ, vagy ÖTÖSBEFUTÓ fogadást köt.

Sorsolásba kerülés feltétele, hogy a Kincsem Park területén kihelyezett dobozba bedobja a Tikettet (hátulján feltüntetve név, telefonszám). A tikettet játékba küldés előtt a fogadó felelőssége, hogy az esetleges nyereményét felvegye róla.

SORSOLÁS

Vásárlás ideje: 2024. július 5-7. – Sorsolás napja: 2024. július 15., hétfő 14:00

 Nyeremények

10 db egyenként 50 000 Ft értékű Kincsem nyomában vezetett túra a Kincsem Parkban (1+4 fő részére)

10 db egyenként 10 000 Ft értékű fogadási bón (5 x 2 000 Ft címletek)

 FŐDÍJ

1 db 100 000 Ft pénznyeremény

 A sorsolásra a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. székhelyén, a 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. alatt kerül sor.

A hivatalos nyereményjegyzék a sorsolást követően a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. honlapján kerül közzétételre. A nyereményjáték nyertes jegyzéke ellenőrizhető a sorsolást követően (a sorsolás napján legkésőbb 16:00 órától).

A kisorsolt nyertes játékok birtokosait a nyereményükért a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. munkatársa a megadott telefonszámon fogja értesíteni a sorsolás hetében. Amennyiben a megadott telefonszámon többszöri próbálkozásra sem érhető el nyertes, úgy a  Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. +36 30 658 02 59 telefonszámán a nyertes is jelentkezhet, legkésőbb az adott sorsolás napját követő 30 napon belül, amely határidő jogvesztő.

 

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

 

A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként kezelendők, ezáltal a nyerteseknek a 2024. évre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetniük kell a nyeremény összegét. A nyereményt terhelő adót a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást állít ki a nyertes részére.

A nyereményigényléshez a nyertes alábbi adatait tartalmazó okmányok bemutatása szükséges: név, születési név, születési hely, idő, adóazonosítójel, TAJ szám, anyja leánykori neve, lakcím, levelezésicím, bankszámlaszám. A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett forint alapú bankszámlára történik. Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forint alapú lakossági folyószámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló hatóságilag kiadott érvényes okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), illetve lakcímét (magyarországi tartózkodási helyét) – lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal, igazolja. A nyeremény kifizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik.

 1. Panaszkezelés

Panaszával, kérdésével felkeresheti:

 • telefonon call centerünket minden nap 7:00 és 19:00 között a +36 1 433 0549-es telefonszámon
 • e-mail-en az ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu címet.

 

A bejelentés, kérdés kivizsgálását a szervező a bejelentéstől számított 20 munkanapon belül megteszi.

 1. Egyéb rendelkezések

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

 

Olvass tovább!