2 A 4-BŐL FOGADÁSODDAL MOST NEM CSAK A NAPI FUTAMON NYERHETSZ!

2 a 4-ből fogadószelvényeddel automatikusan részt vehetsz a heti sorsoláson és a bónusz
sorsoláson, ahol extra nyeremény vár!

Nyereményjáték – Részvételi- és játékszabályzat


1. Lebonyolító
A Játék (továbbiakban: Játék) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója:
Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; postacím, levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; adószám: 10929001-1-42; közösségi adószám: HU10929001; cégjegyzékszám: 01-09-264257; központi telefonszám: +36 1 433 0549; e-mail cím: ugyfelszolgalat@kincsempark.hu, a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. Általános tudnivalók
Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a http://lovifogadas.hu internetes oldalon, az Akciók menüpontban. A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt.

3. A Nyereményjáték időtartama
2024. május 6. és 2024. május 26. között

4. A Nyereményjátékban részt vevő személyek
a) A Nyereményjátékban az a Játékos vehet részt – aki, a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. által üzemeltett offline terminálon, vagy a bet.lovi.hu online felületen 2024. május 6. és 2024. május 26. között egy szelvényen legalább 2.000 Ft értékben köt 2 a 4-ből fogadást. A nyereményjáték időszakában egy szelvényen legalább 2.000 Ft-ért vásárolt 2 a 4-ből játékok automatikusan részt vesznek a vásárlás hetéhez tartozó heti és a bónusz sorsoláson is. A nyereményjátékban csak a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. által üzemeltetett offline terminálokon, illetve a bet.lovi.hu online felületen vásárolt, egy szelvényen legalább 2.000 Ft értékű 2 a 4-ből fogadások vesznek részt.

b) A Nyereményjátékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:
– a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. munkatársai
– a 18. életévüket be nem töltött személyek
– magyar postai címmel nem rendelkező személyek.

5. Részvételi feltételek, sorsolás, nyeremények
A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. offline termináljain, vagy a bet.lovi.hu online felületen 2024. május 6. és 2024. május 26. között vásárolt egy szelvényen legalább 2.000 Ft
értékű 2 a 4-ből fogadások automatikusan részt vesznek a vásárlás hetéhez tartozó heti és a bónusz sorsoláson.

HETI SORSOLÁSOK
Vásárlás ideje: 2024. május 6-12. – Heti sorsolás napja: 2024. május 14., kedd 14:00
Vásárlás ideje: 2024. május 13-19. – Heti sorsolás napja: 2024. május 21., kedd 14:00
Vásárlás ideje: 2024. május 20-26. – Heti sorsolás napja: 2024. május 28., kedd 14:00

BÓNUSZ SORSOLÁS
Vásárlás ideje: 2022. május 6-26. – Bónusz sorsolás napja: 2024. május 28., kedd 14:00
Az egyes heti, valamint a bónusz sorsoláson a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

HETI NYEREMÉNYEK
2 db 50.000 Ft, 4 db egyenként 25.000 Ft pénznyeremény

BÓNUSZ NYEREMÉNY
1 db 200.000 Ft pénznyeremény

A heti nyeremények sorsolása offline 1 db 50.000 Ft, 2 db 25.000 Ft pénznyeremény, online 1 db 50.000 Ft, 2 db 25.000 Ft jóváírás a bet.lovi.hu egyenlegen. Bónusz nyeremény a teljes
jegyzékből kerül kisorsolásra, offline nyertes esetén 200.000 Ft pénznyeremény, online nyertes esetén 200.000 Ft jóváírás a bet.lovi.hu egyenlegen.

A sorsolásokra a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. székhelyén, a 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. alatt kerül sor.

A hivatalos nyereményjegyzék az egyes sorsolásokat követően a Magyar Lóversenyfogadástszervező Kft. honlapján kerül közzétételre. A nyereményjátékban részt vevő fogadószelvények
ellenőrizhetők az adott heti, valamint a bónusz sorsolást követően (a sorsolás napján 16:00 órától).

A fogadószelvény ellenőrzése a vásárlás hetét követő heti, valamint a bónusz sorsolás után a fogadó felelőssége!

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft-nél, a +36 30 658 02 59 telefonszámon jelentkezhetnek, legkésőbb az adott sorsolás napját
követő 30 napon belül, amely határidő jogvesztő.

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként kezelendők, ezáltal a nyerteseknek a 2024. évre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetniük kell a nyeremény
összegét. A nyereményt terhelő adót a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást állít ki a nyertes részére.

A nyereményigényléshez a nyertes alábbi adatait tartalmazó okmányok bemutatása szükséges: név, születési név, születési hely, idő, adóazonosítójel, TAJ szám, anyja leánykori neve, lakcím, levelezésicím, bankszámlaszám. A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett forint alapú bankszámlára történik. Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forint alapú lakossági folyószámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló hatóságilag kiadott érvényes okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), illetve lakcímét (magyarországi tartózkodási helyét) – lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal, igazolja. A nyeremény kifizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik.

6. Panaszkezelés
Panaszával, kérdésével felkeresheti:
– telefonon call centerünket minden nap 7:00 és 19:00 között a +36 1 433 0549-es telefonszámon
– e-mail-en az ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu címet.

A bejelentés, kérdés kivizsgálását a szervező a bejelentéstől számított 20 munkanapon belül
megteszi.

7. Egyéb rendelkezések
Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

Olvass tovább!