Lovi Kupa – RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Részvételi- és játékszabályzat

1. Lebonyolító
A Lovi kupa (továbbiakban: Játék) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; postacím, levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; adószám: 10929001-1-42; közösségi adószám: HU10929001; cégjegyzékszám: 01-09-264257; központi telefonszám: +36 1 433 0549; e-mail cím: ugyfelszolgalat@bet.lovi.hu, a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. Általános tudnivalók
Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a http://lovifogadas.hu internetes oldalon, az Akciók menüpontban. A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt.

3. A nyereményjáték időtartama
2024. március 16. 0:00 és 2024. június 2. az utolsó futam elindításának az időpontja.

4. A nyereményjátékban részt vevő személyek

A nyereményjátékban az a Játékos vehet részt, aki:

  • a nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a Részvételi- és Játékszabályzatot és egyúttal tudomásul veszi személyes adatainak a Játék lebonyolításához szükséges feldolgozását,
  • a nyereményjátékba történő bekapcsolódást megelőzően 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyar postai címmel rendelkező magyar állampolgár,
  • 2024. július 7.-ig regisztrált tagja a https://bet.lovi.hu oldalnak
  • A nyereményjátékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:
   • Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. munkatársai,
   • a 18. életévüket be nem töltött személyek,
   • magyar postai címmel nem rendelkező személyek.

5. A nyereményjáték menete

A nyereményjátékban azok a fogadók vesznek részt akik a Játék időtartama alatt, az akcióban résztvevő kiemelt futamokra átlagosan legalább 4000 Ft értékben kötnek fogadást a bet.lovi.hu oldalon.A részvételnek nem feltétele, hogy a játékos minden kijelölt futamra fogadást kössön.

A számítás menete: az akcióban résztvevő kiemelt futamokra kötött fogadások összértéke osztva 15-tel.
(Példa számítás: a játékos a kijelölt 15 futamból 10 futamban összesen 75 000 Ft értékben köt fogadást, így az akció futamaira eső átlagos fogadási érték, 75 000 Ft / 15 = 5000 Ft, ezzel eleget tesz a 4000 Ft minimum értéknek.)

Az akcióban résztvevő kiemelt futamok listája:

  1. futam 2024 március 16. Bródy János Emlékverseny (Ügető)
  2. futam 2024 április 13. Pulay Kornél Emlékverseny (Ügető)
  3. futam 2024 április 14. Hazafi Díj (Galopp)
  4. futam 2024 április 19. Lovi-kupa Szezonnyitó Nagydíj (Agár)
  5. futam 2024 május 3. Food Truck Show Lovi kupa futam (Agár)
  6. futam 2024 május 4. Ferge László Emlékverseny (Ügető)
  7. futam 2024 május 4. Dr. Borostyánkőy Tamás Emlékverseny (Ügető)
  8. futam 2024 május 5. Batthyány-Hunyady Díj (Galopp)
  9. futam 2024 május 5. Nemzeti Díj (Galopp)
  10. futam 2024 május 19. Dr. Vecseklőy József Emlékverseny (Ügető)
  11. futam 2024 május 24. Tavaszi Kölyök Derby – Lovi kupa futam (Agár)
  12. futam 2024 június 1. Milleniumi Díj (Galopp)
  13. futam 2024 június 1. Alagi Díj (Galopp)
  14. futam 2024 június 2. Hippodrom és Lovarda Sprinter Kupa (Ügető)
  15. futam 2024 június 2. 115. Nemzeti Díj (Ügető)

A játék szervezője az akcióban részvevő futamokat a fogadási ajánlatban külön megjelöli.
A játék szervezőjének joga van a fent közölt előzetes futam lista megváltoztatására és attól eltérő futam kijelölésére a játék során.
Az akcióban résztvevők számára a következő oldalon van lehetőség regisztrációra, mely során egy egyedi azonosítóval nyomon követhető az aktuális állás. link
A részvétel nem regisztrációhoz kötött, az aktuális állásról való tájékozódás mindenki számára lehetséges. A nem regisztráltak „Anonym játékos” megjelöléssel fognak megjelenni az akcióhoz kapcsolódó oldalon.
A szervező minden kiemelt futam után az akció állását a következő oldalon teszi közzé: link

6. A nyereményjáték nyerteseinek meghatározása
Azon résztvevők, akik a játék során megfelelnek az 5. pontban leírt feltételeknek a 102. Magyar Derby napján 4000 Ft jóváírásban részesülnek.
Ezen kívül az alábbi külön kategóriákban kerülnek meghatározásra további nyertesek:
Az akció futamaira legnagyobb összértékben fogadó első 3 játékos:

  1. helyezett: 100 000 Ft
  2. helyezett: 50 000 Ft
  3. helyezett: 30 000 Ft

Az akció futamaiban szakáganként, ezen belül fogadási típusonként a legtöbb össznyereményt elérő fogadók:

  • Agár Tét fogadás nyertes: Ajándékcsomag
  • Agár Befutó fogadás nyertes: Ajándékcsomag
  • Agár Hármasbefutó fogadás nyertes: Ajándékcsomag
  • Ügető Tét fogadás nyertes: Ajándékcsomag
  • Ügető Befutó fogadás nyertes: Ajándékcsomag + 10 000 Ft
  • Ügető Hármasbefutó fogadás nyertes: Ajándékcsomag + 20 000 Ft
  • Galopp Tét fogadás nyertes: Ajándékcsomag + 10 000 Ft
  • Galopp Befutó fogadás nyertes: Ajándékcsomag + 20 000 Ft
  • Galopp Hármasbefutó fogadás nyertes: Ajándékcsomag + 30 000 Ft

Legmagasabb nyeremény arányt elérő fogadó nyeremény/megjátszott tét arányban, ezen belül fogadási típusonként:

A szakágak ebben az esetben összevonásra kerülnek.
(Példa számítás: a játékos az akció kijelölt futamaiban összesen 20 000 Ft értékben köt befutó fogadást, amely fogadásokkal összesen 50 000 Ft nyereményt ér el, így a játékban elért Befutó nyeremény aránya 2,5.)
Tét fogadás nyertes: Ajándékcsomag + 10 000 Ft
Befutó fogadás nyertes: Ajándékcsomag + 20 000 Ft
Hármasbefutó fogadás nyertes: Ajándékcsomag + 30 000 Ft

Az így jóváírt összeg fogadásokra felhasználható, de közvetlenül nyereményként nem kifizethető.

7. Nyertesek meghatározása holtverseny esetén

Holtverseny esetén az alábbi szisztéma szerint keressük meg a nyertest:

 • az a játékos nyer, aki több nyerő tikettel rendelkezik.
 • az a játékos nyer aki több tikettel rendelkezik
 • az a játékos nyer aki magasabb összeget töltött fel a játék ideje alatt

8. Nyertesek kiértesítése, nyeremények átvétele

 • A játék lezárásának időpontja: 2024. június 3.
 • A nyerteseknek a szervező 2024. július 4. 17:00-ig a nyereményt jóváírja.

9. Panaszkezelés
Panaszával, kérdésével felkeresheti:
telefonon call centerünket minden nap 7:00 és 19:00 között a +36 1 433 0549-es telefonszámon
e-mail-en az ugyfelszolgalat@bet.lovi.hu címet.
A bejelentés, kérdés kivizsgálását a szervező a bejelentéstől számított 20 munkanapon belül megteszi.

10. Egyéb rendelkezések
Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

 

Olvass tovább!