ÜGETŐSZILVESZTER – ONLINE AKCIÓ Részvételi- és játékszabályzat

1. Lebonyolító
A Játék (továbbiakban: Játék) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; postacím, levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; adószám: 10929001-1-42; közösségi adószám: HU10929001; cégjegyzékszám: 01-09-264257; központi telefonszám: +36 1 433 0549; e-mail cím: ugyfelszolgalat@kincsempark.hu, a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. Általános tudnivalók
Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a http://lovifogadas.hu internetes oldalon, az Akciók menüpontban. A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét az Akció ideje alatt.

3. Az Akció időtartama
2023. november 2. 0:00 és 2023. december 29. 23:59 között

4. Az Akcióban részt vevő személyek
a. Az Akcióban az a Játékos vehet részt, aki:
– az Akcióban való részvétellel elfogadja a Részvételi- és Játékszabályzatot és egyúttal tudomásul veszi személyes adatainak a Játék lebonyolításához szükséges feldolgozását,
– az Akcióba történő bekapcsolódást megelőzően 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyar postai címmel rendelkező magyar állampolgár,
– az Akció időtartamában a játékos regisztrál a https://bet.lovi.hu oldalra
b. Az Akcióban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:
– a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. munkatársai,
– a 18. életévüket be nem töltött személyek,
– magyar postai címmel nem rendelkező személyek.

5. Az Akció menete
Az Akcióban részt vevő a Játék időtartama alatt (lásd: 3. pont) a https://bet.lovi.hu oldalra regisztrálók 2 500 forint értékű jóváírást kapnak a játékosi egyenlegükre. Ez az egyenleg fogadásra felhasználható, de közvetlenül nem kifizethető egyenleg.

6. Az akció nyerteseinek meghatározása
Az 5. pontnak eleget tevő Játékosok részesülnek a 2 500 forint értékű jóváírásban.

7. Játékosi egyenlegen történő jóváírás
A „bónuszok” kifizetése az Akció lejáratát követően, 2023. december 30. 22:00-ig megtörténik. (A szervező megnöveli a Játékos egyenlegét, amit a Játékos látni fog a „Játékosi egyenlegében”.) A „bónusz” egyenleg fogadásra felhasználható, de közvetlenül nem kifizethető egyenleg.

 

8. Panaszkezelés
Panaszával, kérdésével felkeresheti:
– telefonon call centerünket minden nap 7:00 és 19:00 között a +36 1 433 0549-es telefonszámon
– e-mail-en az ugyfelszolgalat@bet.lovi.hu címen

A bejelentés, kérdés kivizsgálását a szervező a bejelentéstől számított 20 munkanapon belül megteszi.

9. Egyéb rendelkezések
Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

Olvass tovább!