„SVÉD CSÜTÖRTÖK” – ONLINE AKCIÓ Részvételi- és játékszabályzat – 2023. május

„SVÉD CSÜTÖRTÖK” – ONLINE AKCIÓ
Részvételi- és játékszabályzat

1.Lebonyolító
A Játék (továbbiakban: Játék) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; postacím, levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; adószám: 10929001-1-42; közösségi adószám: HU10929001; cégjegyzékszám: 01-09-264257; központi telefonszám: +36 1 433 0549; e-mail cím: ugyfelszolgalat@kincsempark.hu, a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. Általános tudnivalók
Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a http://lovifogadas.hu internetes oldalon, az Akciók menüpontban. A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt.

3. A Játék időtartama
2023. május 4. 0:00 és 2023. május 4. 23:59 között
2023. május 11. 0:00 és 2023. május 11. 23:59 között
2023. május 18. 0:00 és 2023. május 18. 23:59 között
2023. május 25. 0:00 és 2023. május 25. 23:59 között

4. A Játékban részt vevő személyek
a. A Játékban az a Játékos vehet részt, aki:
– a Játékban való részvétellel elfogadja a Részvételi- és Játékszabályzatot és egyúttal tudomásul veszi személyes adatainak a Játék lebonyolításához szükséges feldolgozásához,
– a Játékba történő bekapcsolódást megelőzően 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyar postai címmel rendelkező magyar állampolgár,
– a https://bet.lovi.hu oldal regisztrált tagja,
– a játék időtartamában a hazai nyereményalapban szervezett, erre kijelölt svéd ügető futamokban leadott online HÁRMASBEFUTÓ fogadásokkal lehet részt venni az akcióban,
– a játék célja, a kijelölt futamok során összesítve a legmagasabb összegű nyeremény elérése HÁRMASBEFUTÓ fogadásokkal, a feltett tétek nagyságától függetlenül.
b. A Játékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:
– Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. munkatársai,
– a 18. életévüket be nem töltött személyek,
– magyar postai címmel nem rendelkező személyek.

5. A Játék menete
A Játékban részt vevő a Játék időtartama alatt (lásd: 3. pont) játékba küld a kijelölt futamok bármelyikében legalább 1 db HÁRMASBEFUTÓ játékot legalább 400 Ft értékben (Flexi50 és Flexi25 megengedett).
A játék célja, a kijelölt futamok során összesítve a legmagasabb összegű nyeremény elérése HÁRMASBEFUTÓ fogadásokkal, a feltett tétek nagyságától függetlenül.

A Játék nyerteseinek meghatározása
Az 5. pontnak eleget tevő Játékosok közül kerülnek ki a nyereményjáték nyertesei.

6. Nyeremény
A nap első négy helyezettje 50.000 Ft/ 25.000 Ft / 15.000 Ft / 10.000 Ft értékű lejátszható fogadási bónuszban részesülnek. Amennyiben kettő vagy több játékos a kijelölt futamokban egyforma HÁRMASBEFUTÓ össznyereménnyel rendelkezik, úgy a bónusz nyeremények a helyezéseknek megfelelően egyenlő arányban megoszlanak a helyezettek között.
Példák a bónusz szétosztására több azonos össznyeremény esetén:

I. hely II. hely III. hely IV. hely

37 500-37 500, – , 15 000, 10 000

30 000-30 000, – , -, 10 000

4 x 25 000, -, -, –

50 000, 20 000-20 000, -, 10 000

50 000, 16 666-16 666-16 666, -, –

50 000, 25 000, -, 5000-5000

50 000, 25 000, 12 500-12 500, –

50 000, 25 000, 8 333-8 333-80333, –

50 000, 25 000, 4 x 6 250, –

Ha négy játékosnál többen kerülnek holtversenybe, úgy értelemszerűen a megfelelő helyezésért járó összeget annyi részre kell osztani, amennyi a holtversenyben szereplők létszáma.

7. Nyeremény kihirdetése, nyertesek értesítése, nyeremények kifizetése
a. A Játékot a szervező kiértékeli legkésőbb a Játék adott napjától számított következő hétfő 20:00-ig.
b. A nyerteseket a szervező e-mail-en értesíti a felhasználói fiókjukban megadott e-mail címen legkésőbb a Játék adott napjától számított következő hétfő 21:00-ig.
c. A nyeremények kifizetése a Játék kiértékelését követően, legkésőbb a Játék adott napjától számított következő hétfő 22:00-ig megtörténik. (A szervező megnöveli a Játékos nyereményét, amit a Játékos látni fog a „Játékosi egyenlegében”.)

8. Panaszkezelés
Panaszával, kérdésével felkeresheti:
– telefonon call centerünket minden nap 7:00 és 19:00 között a +36 1 433 0549-es telefonszámon
– e-mail-en az ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu címet.
A bejelentés, kérdés kivizsgálását a szervező a bejelentéstől számított 20 munkanapon belül megteszi.

9. Egyéb rendelkezések
Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

 

 

Olvass tovább!