SVENSKA85 ONLINE AKCIÓ Részvételi- és játékszabályzat – 2022. október

1. Lebonyolító
A Játék (továbbiakban: Játék) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; postacím, levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; adószám: 10929001-1-42; közösségi adószám: HU10929001; cégjegyzékszám: 01-09-264257; központi telefonszám: +36 1 433 0549; e-mail cím: ugyfelszolgalat@kincsempark.hu, a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. Általános tudnivalók
Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a http://lovifogadas.hu internetes oldalon, az Akciók menüpontban. A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt.

3. A Játék időtartama
2022. október 6. 0:00 és 2022. október 6. 23:59 között
2022. október 13. 0:00 és 2022. október 13. 23:59 között
2022. október 20. 0:00 és 2022. október 20. 23:59 között
2022. október 27. 0:00 és 2022. október 27. 23:59 között

4. A Játékban részt vevő személyek
a. A Játékban az a Játékos vehet részt, aki:
– a Játékban való részvétellel elfogadja a Részvételi- és Játékszabályzatot és egyúttal tudomásul veszi személyes adatainak a Játék lebonyolításához szükséges feldolgozásához,
– a Játékba történő bekapcsolódást megelőzően 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyar postai címmel rendelkező magyar állampolgár,
– a https://bet.lovi.hu oldal regisztrált tagja,
– a játék időtartamában mindegyik vagy bármely napon a kijelölt 8 futam mindegyikében legalább 1 db minimum 300 Ft-os alaptétű TÉT (továbbiakban: TÉT) fogadást köt (küld Játékba) és/vagy a kijelölt 8 futam mindegyikében legalább 1 db minimum 150 Ft-os alaptétű BEFUTÓ (továbbiakban: BEFUTÓ) fogadást köt (küld Játékba) és/vagy a kijelölt 8 futam mindegyikében legalább 1 db minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ (továbbiakban: HÁRMASBEFUTÓ) fogadást köt (küld Játékba)
– a Játék időtartama alatt mindegyik vagy bármely napon a kijelölt 8 futam mindegyikében minimum 300 Ft-os alaptétű TÉT fogadással nyer, vagy a kijelölt 8 futam közül legalább bármely 7 futamban minimum 300 Ft-os alaptétű TÉT fogadással nyer, vagy a kijelölt 8 futam közül legalább bármely 6 futamban minimum 300 Ft-os alaptétű TÉT fogadással nyer,
– és/vagy
– a Játék időtartama alatt mindegyik vagy bármely napon a kijelölt 8 futam mindegyikében minimum 150 Ft-os alaptétű BEFUTÓ fogadással nyer, vagy a kijelölt 8 futam közül legalább bármely 7 futamban minimum 150 Ft-os alaptétű BEFUTÓ fogadással nyer, vagy a kijelölt 8 futam közül legalább bármely 6 futamban minimum 150 Ft-os alaptétű BEFUTÓ fogadással nyer, vagy a kijelölt 8 futam közül legalább bármely 5 futamban minimum 150 Ft-os alaptétű BEFUTÓ fogadással nyer
és/vagy
– a Játék időtartama alatt mindegyik vagy bármely napon a kijelölt 8 futam mindegyikében minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ fogadással nyer, vagy a kijelölt 8 futam közül legalább bármely 7 futamban minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ fogadással nyer, vagy a kijelölt 8 futam közül legalább bármely 6 futamban minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ fogadással nyer, vagy a kijelölt 8 futam közül legalább bármely 5 futamban minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ fogadással nyer, vagy a kijelölt 8 futam közül legalább bármely 4 futamban minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ fogadással nyer.
b. A Játékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:
– Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. munkatársai,
– a 18. életévüket be nem töltött személyek,
– magyar postai címmel nem rendelkező személyek.

5. A Játék menete
A Játékban részt vevő a Játék időtartama alatt (lásd: 3. pont) Játékba küld a kijelölt 8 futam mindegyikében legalább 1 db minimum 300 Ft-os alaptétű TÉT játékot. A Játék időtartama alatt mind a 8 kijelölt futamban TÉT találatot ér el minimum 300 Ft-os alaptéttel vagy a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 7 futamban TÉT találatot ér el minimum 300 Ft-os alaptéttel, vagy a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 6 futamban TÉT találatot ér el minimum 300 Ft-os alaptéttel.
A Játékban részt vevő a Játék időtartama alatt (lásd: 3. pont) Játékba küld a kijelölt 8 futam mindegyikében legalább 1 db minimum 150 Ft-os alaptétű BEFUTÓ játékot. A Játék időtartama alatt mind a 8 kijelölt futamban BEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel vagy a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 7 futamban BEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel, vagy a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 6 futamban BEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel, vagy a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 5 futamban BEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel.
A Játékban részt vevő a Játék időtartama alatt (lásd: 3. pont) Játékba küld a kijelölt 8 futam mindegyikében legalább 1 db minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ játékot. A Játék időtartama alatt mind a 8 kijelölt futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel vagy a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 7 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel, vagy a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 6 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel, vagy a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 5 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel, vagy a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 4 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel.

A Játékos részt vehet csak a TÉT vagy csak a BEFUTÓ vagy csak a HÁRMASBEFUTÓ fogadásra épülő online akcióban, valamint részt vehet párhuzamosan a TÉT, a BEFUTÓ és a HÁRMASBEFUTÓ fogadásra épülő online akcióban is.

6. A Játék nyerteseinek meghatározása
Az 5. pontnak eleget tevő Játékosok a nyereményjáték nyertesei.

7. Nyeremény
a. A szervező a 6. pont alapján meghatározott nyerteseknek az alábbi kategóriák szerint növeli a nyereményét a TÉT fogadásra épülő online akcióban:
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 6 futamban TÉT találatot érnek el minimum 300 Ft-os alaptéttel, 10 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 6 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 7 futamban TÉT találatot érnek el minimum 300 Ft-os alaptéttel, további 15 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 7 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik mind a 8 kijelölt futamban TÉT találatot érnek el minimum 300 Ft-os alaptéttel, további 25 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden 8 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét.
Találat
bármely 1 futamban 0 Ft
bármely 2 futamban 0 Ft
bármely 3 futamban 0 Ft
bármely 4 futamban 0 Ft
bármely 5 futamban 0 Ft
bármely 6 futamban 10 000 Ft
bármely 7 futamban 15 000 Ft
bármely 8 futamban 25 000 Ft

Az egyes nyerő TÉT játékokra kiszámolt nyeremény minden egyes futam után a nyereményjátéktól függetlenül jóváírásra kerül.
A lejelentett ló által fizetett speciális osztalék nem tekinthető nyertes fogadásnak az akció szempontjából.
Amennyiben a nyolc kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező egyet töröl, úgy a nyolc találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag a hét és a hat találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a nyolc kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező kettőt töröl, úgy a nyolc és a hét találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag a hat találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a nyolc kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező hármat vagy többet töröl, úgy az akció érvényét veszíti és a bónusz nyeremények nem kerülnek kifizetésre.

A Játék első három napja során, amennyiben az adott nap során valamely bónusz nyeremény osztályban nincs nyertes Játékos, akkor a soron következő nap azonos bónusz nyereményalapját a Szervező az adott bónusz nyereményalap 50%-val növeli.
Amennyiben a Játék negyedik napján valamely bónusz nyeremény osztályban nincs nyertes Játékos, akkor az adott bónusz nyereményalap az eggyel alacsonyabb bónusz nyereményalaphoz adódik.
Amennyiben a Játék negyedik napján nincs sem nyolc, sem hét, sem hat futamot eltaláló Játékos, akkor az akció érvényét veszíti és a bónusz nyeremények nem kerülnek kifizetésre.

Az aktuális nyereményalapok alakulásáról a Szervező a Játékosok részére a hivatalos honlapján ad tájékoztatást.

b. A szervező a 6. pont alapján meghatározott nyerteseknek az alábbi kategóriák szerint növeli a nyereményét a BEFUTÓ fogadásra épülő online akcióban:
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 5 futamban BEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, 10 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 5 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 6 futamban BEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, további 15 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 6 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 7 futamban BEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, további 25 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 7 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik mind a 8 kijelölt futamban BEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, további 50 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden 8 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét.
Találat
bármely 1 futamban 0 Ft
bármely 2 futamban 0 Ft
bármely 3 futamban 0 Ft
bármely 4 futamban 0 Ft
bármely 5 futamban 10 000 Ft
bármely 6 futamban 15 000 Ft
bármely 7 futamban 25 000 Ft
bármely 8 futamban 50 000 Ft

Az egyes nyerő BEFUTÓ játékokra kiszámolt nyeremény minden egyes futam után a nyereményjátéktól függetlenül jóváírásra kerül.
A lejelentett ló által fizetett speciális osztalék nem tekinthető nyertes fogadásnak az akció szempontjából.
Amennyiben a nyolc kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező egyet töröl, úgy a nyolc találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag a hét, hat és az öt találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a nyolc kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező kettőt töröl, úgy a nyolc és a hét találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag a hat és az öt találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a nyolc kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező hármat töröl, úgy a nyolc, a hét és a hat találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag az öt találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a nyolc kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező négyet vagy többet töröl, úgy az akció érvényét veszíti és a bónusz nyeremények nem kerülnek kifizetésre.

A Játék első három napja során, amennyiben az adott nap során valamely bónusz nyeremény osztályban nincs nyertes Játékos, akkor a soron következő nap azonos bónusz nyereményalapját a Szervező az adott bónusz nyereményalap 50%-val növeli.
Amennyiben a Játék negyedik napján valamely bónusz nyeremény osztályban nincs nyertes Játékos, akkor az adott bónusz nyereményalap az eggyel alacsonyabb bónusz nyereményalaphoz adódik.
Amennyiben a Játék negyedik napján nincs sem nyolc, sem hét, sem hat, sem öt futamot eltaláló Játékos, akkor az akció érvényét veszíti és a bónusz nyeremények nem kerülnek kifizetésre.

Az aktuális nyereményalapok alakulásáról a Szervező a Játékosok részére a hivatalos honlapján ad tájékoztatást.

c. A szervező a 6. pont alapján meghatározott nyerteseknek az alábbi kategóriák szerint növeli a nyereményét a HÁRMASBEFUTÓ fogadásra épülő online akcióban:
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 4 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, 10 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 4 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 5 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, további 15 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 5 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 6 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, további 25 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 6 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 8 kijelölt futam közül legalább bármely 7 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, további 50 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 7 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik mind a 8 kijelölt futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, további 100 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden 8 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét.
Találat
bármely 1 futamban 0 Ft
bármely 2 futamban 0 Ft
bármely 3 futamban 0 Ft
bármely 4 futamban 10 000 Ft
bármely 5 futamban 15 000 Ft
bármely 6 futamban 25 000 Ft
bármely 7 futamban 50 000 Ft
bármely 8 futamban 100 000 Ft

Az egyes nyerő HÁRMASBEFUTÓ játékokra kiszámolt nyeremény minden egyes futam után a nyereményjátéktól függetlenül jóváírásra kerül.
A lejelentett ló által fizetett speciális osztalék nem tekinthető nyertes fogadásnak az akció szempontjából.
Amennyiben a nyolc kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező egyet töröl, úgy a nyolc találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag a hét, hat és az öt találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a nyolc kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező kettőt töröl, úgy a nyolc és a hét találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag a hat és az öt találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a nyolc kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező hármat töröl, úgy a nyolc, a hét és a hat találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag az öt találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a nyolc kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező négyet vagy többet töröl, úgy az akció érvényét veszíti és a bónusz nyeremények nem kerülnek kifizetésre.

A Játék első három napja során, amennyiben az adott nap során valamely bónusz nyeremény osztályban nincs nyertes Játékos, akkor a soron következő nap azonos bónusz nyereményalapját a Szervező az adott bónusz nyereményalap 50%-val növeli.
Amennyiben a Játék negyedik napján valamely bónusz nyeremény osztályban nincs nyertes Játékos, akkor az adott bónusz nyereményalap az eggyel alacsonyabb bónusz nyereményalaphoz adódik.
Amennyiben a Játék negyedik napján nincs sem nyolc, sem hét, sem hat, sem öt, sem négy futamot eltaláló Játékos, akkor az akció érvényét veszíti és a bónusz nyeremények nem kerülnek kifizetésre.

Az aktuális nyereményalapok alakulásáról a Szervező a Játékosok részére a hivatalos honlapján ad tájékoztatást.

8. Nyeremény kihirdetése, nyertesek értesítése, nyereménykifizetés
a. A Játékot a szervező kiértékeli legkésőbb a Játék adott napjától számított következő hétfő 20:00-ig.
b. A nyerteseket a szervező e-mail-en értesíti a felhasználói fiókjukban megadott e-mail címen legkésőbb a Játék adott napjától számított következő hétfő 21:00-ig.
c. A nyeremények kifizetése a Játék kiértékelését követően, legkésőbb a Játék adott napjától számított következő hétfő 22:00-ig megtörténik. (A szervező megnöveli a Játékos nyereményét, amit a Játékos látni fog a „Játékosi egyenlegében”.)

9. Panaszkezelés
Panaszával, kérdésével felkeresheti:
– telefonon call centerünket minden nap 7:00 és 19:00 között a +36 1 433 0549-es telefonszámon
– e-mail-en az ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu címet.

A bejelentés, kérdés kivizsgálását a szervező a bejelentéstől számított 20 munkanapon belül megteszi.

10. Egyéb rendelkezések
Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

Olvass tovább!