FOGADÁSODDAL MOST NEM CSAK A NAPI FUTAMON NYERHETSZ! – Nyereményjáték – Részvételi- és játékszabályzat

FOGADÁSODDAL MOST NEM CSAK A NAPI FUTAMON NYERHETSZ!

Fogadószelvényed automatikusan részt vesz a heti sorsoláson és a bónusz sorsoláson, ahol extra nyeremények várnak!

Nyereményjáték – Részvételi- és játékszabályzat

1. Lebonyolító

A Játék (továbbiakban: Játék) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója:

Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; postacím, levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; adószám: 10929001-1-42; közösségi adószám: HU10929001; cégjegyzékszám: 01-09-264257; központi telefonszám: +36 1 433 0549; e-mail cím: ugyfelszolgalat@kincsempark.hu, a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. Általános tudnivalók

Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a http://lovifogadas.hu internetes oldalon, az Akciók menüpontban. A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt.

3. A Nyereményjáték időtartama

2022. május 2. és 2022. május 29. között

HETI SORSOLÁSOK

Vásárlás ideje: 2022.05.02-2022.05.08. – Heti sorsolás napja: 2022.05.09., hétfő Vásárlás ideje: 2022.05.09-2022.05.15. – Heti sorsolás napja: 2022.05.16., hétfő Vásárlás ideje: 2022.05.16-2022.05.22. – Heti sorsolás napja: 2022.05.23., hétfő Vásárlás ideje: 2022.05.23-2022.05.29. – Heti sorsolás napja: 2022.05.30., hétfő

BÓNUSZ SORSOLÁS

Vásárlás ideje: 2022.05.02.-2022.05.29. – Bónusz sorsolás napja: 2022.05.30., hétfő

4. A Nyereményjátékban részt vevő személyek
a) A Nyereményjátékban az a Játékos vehet részt

– aki, a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. által üzemeltett offline terminálon 2022. május 2. és 2022. május 29. között egy szelvényen legalább 1.200 Ft értékben köt fogadást (bármely játék, játékok bármely kombinációja által eléri egy szelvényen a minimum 1.200 Ft-ot).

A nyereményjáték időszakában egy szelvényen legalább 1.200 Ft-ért vásárolt játékok (a szelvény bármely játék, játékok bármely kombinációja által eléri a minimum 1.200 Ft-ot) automatikusan részt vesznek a vásárlás hetéhez tartozó heti és a bónusz sorsoláson is.

A nyereményjátékban csak a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. által üzemeltetett offline terminálokon vásárolt, egy szelvényen legalább 1.200 Ft értékű fogadások (a szelvény bármely játék, játékok bármely kombinációja által eléri a minimum 1.200 Ft-ot) vesznek részt.

b) A Nyereményjátékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:

  • –  a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. munkatársai
  • –  a 18. életévüket be nem töltött személyek
  • –  magyar postai címmel nem rendelkező személyek.

5. Részvételi feltételek, sorsolás, nyeremények

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. offline termináljain 2022. május 2. és 2022. május 29. között vásárolt egy szelvényen legalább 1.200 Ft értékű fogadások (a szelvény bármely játék, játékok bármely kombinációja által eléri a minimum 1.200 Ft-ot) automatikusan részt vesznek a vásárlás hetéhez tartozó heti és a bónusz sorsoláson. Az előfogadások esetében a nyereményjáték szempontjából érvényes szelvények a fogadás dátuma szerint kerülnek besorolásra az egyes sorsolási alkalmakhoz.

HETI SORSOLÁSOK

Vásárlás ideje: 2022.05.02-2022.05.08. – Heti sorsolás napja: 2022.05.09., hétfő Vásárlás ideje: 2022.05.09-2022.05.15. – Heti sorsolás napja: 2022.05.16., hétfő Vásárlás ideje: 2022.05.16-2022.05.22. – Heti sorsolás napja: 2022.05.23., hétfő Vásárlás ideje: 2022.05.23-2022.05.29. – Heti sorsolás napja: 2022.05.30., hétfő

BÓNUSZ SORSOLÁS

Vásárlás ideje: 2022.05.02.-2022.05.29. – Bónusz sorsolás napja: 2022.05.30., hétfő
Az egyes heti, valamint a bónusz sorsoláson a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

HETI NYEREMÉNYEK
1 db 50.000 Ft, valamint 4 db, egyenként 25.000 Ft pénznyeremény

BÓNUSZ NYEREMÉNY
1 db 250.000 Ft, 1 db 100.000 Ft és 1 db 50.000 Ft pénznyeremény

A sorsolásokra a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. székhelyén, a 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. alatt közjegyző jelenlétében kerül sor.

A sorsolások alkalmával minden nyerő mellé egy tartaléknyertes kerül kisorsolásra, tehát a heti 5 db nyereményre (1×50.000 Ft és 4×25.000 Ft) egyenként egy-egy, összesen 20 darab taralék nyertes, a 3 db bónusznyereményre (1×250.000 Ft, 1×100.000 Ft és 1×50.000 Ft) három darab tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

Amennyiben sem az eredeti nyertesek, sem a tartaléknyertesek nem jelentkeznek a nyereményért, úgy a felajánlott összeg nem kerül kifizetésre.

A nyereményjátékban csak a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. által üzemeltetett offline terminálokon vásárolt, egy szelvényen legalább 1.200 Ft értékű fogadások (a szelvény bármely játék, játékok bármely kombinációja által eléri a minimum 1.200 Ft-ot) vesznek részt.

Szerencsejátékban, ezáltal a nyereményjátékban 18 év alatti személyek nem vehetnek részt, így nyereményjogosultságot sem szerezhetnek.

6. A nyertes játékok közzététele

A hivatalos nyereményjegyzék az egyes sorsolásokat követően a Magyar Lóversenyfogadást- szervező Kft. honlapján kerül közzétételre. A nyereményjátékban részt vevő fogadószelvények ellenőrizhetők az adott heti, valamint a bónusz sorsolást követően (a sorsolás napján 17:00 órától).

A fogadószelvény ellenőrzése a vásárlás hetét követő heti, valamint a bónusz sorsolás után a fogadó felelőssége!

7. Nyereményhez jutás feltétele

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft.-nél, a +36 30 658 02 59 telefonszámon.

A határidő jogvesztő!

A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként kezelendők, ezáltal a nyerteseknek a 2022. évre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetniük kell a nyeremény összegét. A nyereményt terhelő adót a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást állít ki a nyertes részére.

A nyereményigényléshez a nyertes alábbi adatait tartalmazó okmányok bemutatása szükséges: név, születési név, születési hely, idő, adóazonosítójel, TAJ szám, anyja leánykori neve, lakcím, levelezésicím, bankszámlaszám. A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett forint alapú bankszámlára történik. Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forint alapú lakossági folyószámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló hatóságilag kiadott érvényes okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), illetve lakcímét (magyarországi tartózkodási helyét) – lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal, igazolja. A nyeremény kifizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik.

8. Panaszkezelés

Panaszával, kérdésével felkeresheti:

  • –  telefonon call centerünket minden nap 7:00 és 19:00 között a +36 1 433 0549-estelefonszámon
  • –  e-mail-en az ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu címet.A bejelentés, kérdés kivizsgálását a szervező a bejelentéstől számított 20 munkanapon belül megteszi.

9. Egyéb rendelkezések

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

Az első hét nyertesei.

A második hét nyertesei.

A harmadik hét nyertesei.

Olvass tovább!