SVÉD HÉT – FOGADÁSODDAL MOST KÉTSZER NYERHETSZ!

A SVÉD HÉT futamaira kötött fogadásod automatikusan részt vesz az online akció sorsolásán, ahol extra nyeremények várnak!
Nyereményjáték – Részvételi- és játékszabályzat

1. Lebonyolító
A Játék (továbbiakban: Játék) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója:
Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; postacím, levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; adószám: 10929001-1-42; közösségi adószám: HU10929001; cégjegyzékszám: 01-09-264257; központi telefonszám: +36 1 433 0549; e-mail cím: ugyfelszolgalat@kincsempark.hu, a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. Általános tudnivalók
Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a http://lovifogadas.hu internetes oldalon, az Akciók menüpontban. A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt.

3. A Nyereményjáték időtartama
2021. december 13. 0:00 és 2021. december 17. 23:59 között

4. A Nyereményjátékban részt vevő személyek
a) A Nyereményjátékban az a Játékos vehet részt, aki
– a Játékban való részvétellel elfogadja a Részvételi- és Játékszabályzatot és egyúttal tudomásul veszi és hozzájárul személyes adatainak a Játék lebonyolításához szükséges feldolgozásához,
– a Játékba történő bekapcsolódást megelőzően 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyar postai címmel rendelkező magyar állampolgár,
– a https://bet.lovi.hu oldal regisztrált tagja,
– 2021. december 13. 0:00 és 2021. december 17. 23:59 között a SVÉD HÉT online akció kijelölt futamainak valamelyikében legalább 1 db minimum 1.200 Ft összegű fogadást köt. A nyereményjáték időszakában a legalább 1.200 Ft-ért vásárolt játékok (a szelvény bármely játék, játékok bármely kombinációja által eléri a minimum 1.200 Ft-ot) automatikusan részt vesznek a sorsoláson.
– A nyereményjátékban csak https://bet.lovi.hu online csatornán vásárolt, egy szelvényen legalább 1.200 Ft értékű fogadások (a szelvény bármely játék, játékok bármely kombinációja által eléri a minimum 1.200 Ft-ot) vesznek részt.
b) A Nyereményjátékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:
– a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. munkatársai,
– a 18. életévüket be nem töltött személyek,
– magyar postai címmel nem rendelkező személyek.

5. Részvételi feltételek, sorsolás, nyeremények
A https://bet.lovi.hu online csatornán 2021. december 13. 0:00 és 2021. december 17. 23:59 között vásárolt egy szelvényen legalább 1.200 Ft értékű fogadások (a szelvény bármely játék, játékok bármely kombinációja által eléri a minimum 1.200 Ft-ot) automatikusan részt vesznek a SVÉD HÉT sorsolásán.

SORSOLÁS IDŐPONTJA: 2021.12.20., hétfő

NYEREMÉNYEK (A szervező megnöveli a Játékos nyereményét, fel nem vehető, csak fogadásra felhasználható összeggel, amit a Játékos látni fog a „Játékosi egyenlegében”.)

1 db 100.000 Ft
3 db, egyenként 50.000 Ft
10 db, egyenként 25.000 Ft

A sorsolásra a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. székhelyén, a 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. alatt közjegyző jelenlétében kerül sor.
A nyeremények a fenti sorrendben kerülnek kisorsolásra. Egy felhasználó egy kisorsolt nyereményben részesülhet.

6. Nyeremény kihirdetése, nyertesek értesítése, nyereménykifizetés
a. A sorsolást a szervező 2021. december 20-án, legkésőbb 16:00-ig lebonyolítja.
b. A kisorsolt nyerteseket a szervező e-mail-en értesíti a felhasználói fiókjukban megadott e-mail címen legkésőbb 2021. december 21-én 21:00-ig.
c. A nyeremények kifizetése a sorsolást követően, legkésőbb 2021. december 22-én 21:00-ig megtörténik. (A szervező megnöveli a Játékos nyereményét, fel nem vehető, csak fogadásra felhasználható összeggel, amit a Játékos látni fog a „Játékosi egyenlegében”.)

7. Panaszkezelés
Panaszával, kérdésével felkeresheti:
– telefonon call centerünket minden nap 7:00 és 19:00 között a +36 1 433 0549-es telefonszámon
– e-mail-en az ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu címet.

A bejelentés, kérdés kivizsgálását a szervező a bejelentéstől számított 20 munkanapon belül megteszi.

8. Egyéb rendelkezések
Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

Olvass tovább!