TRIPLE7 ONLINE AKCIÓ Részvételi- és játékszabályzat

1. Lebonyolító
A Játék (továbbiakban: Játék) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója:
Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; postacím, levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; adószám: 10929001-1-42; közösségi adószám: HU10929001; cégjegyzékszám: 01-09-264257; központi telefonszám: +36 1 433 0549; e-mail cím: ugyfelszolgalat@kincsempark.hu, a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. Általános tudnivalók
Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a http://lovifogadas.hu internetes oldalon, az Akciók menüpontban. A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt.

3. A Játék időtartama
2021. június 3. 0:00 és 2021. június 3. 23:59 között
2021. június 10. 0:00 és 2021. június 10. 23:59 között
2021. június 17. 0:00 és 2021. június 17. 23:59 között
2021. június 24. 0:00 és 2021. június 24. 23:59 között

4. A Játékban részt vevő személyek
a. A Játékban az a Játékos vehet részt, aki:
– a Játékban való részvétellel elfogadja a Részvételi- és Játékszabályzatot és egyúttal tudomásul veszi személyes adatainak a Játék lebonyolításához szükséges feldolgozásához,
– a Játékba történő bekapcsolódást megelőzően 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyar postai címmel rendelkező magyar állampolgár,
– a https://bet.lovi.hu oldal regisztrált tagja,
– 2021. június 3. 0:00 és 2021. június 3. 23:59 között a kijelölt 7 futam mindegyikében legalább 1 db minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ (továbbiakban: HÁRMASBEFUTÓ) fogadást köt (küld Játékba)
és/vagy
– 2021. június 10. 0:00 és 2021. június 10. 23:59 között a kijelölt 7 futam mindegyikében legalább 1 db minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ (továbbiakban: HÁRMASBEFUTÓ) fogadást köt (küld Játékba)
és/vagy
– 2021. június 17. 0:00 és 2021. június 17. 23:59 között a kijelölt 7 futam mindegyikében legalább 1 db minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ (továbbiakban: HÁRMASBEFUTÓ) fogadást köt (küld Játékba)
és/vagy
– 2021. június 24. 0:00 és 2021. június 24. 23:59 között a kijelölt 7 futam mindegyikében legalább 1 db minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ (továbbiakban: HÁRMASBEFUTÓ) fogadást köt (küld Játékba).
– A Játék időszaka alatt az egyes napokon
o a kijelölt 7 futam mindegyikében minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ fogadással nyer,
o vagy a kijelölt 7 futam közül legalább bármely 6 futamban minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ fogadással nyer,
o vagy a kijelölt 7 futam közül legalább bármely 5 futamban minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ fogadással nyer,
o vagy a kijelölt 7 futam közül legalább bármely 4 futamban minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ fogadással nyer,
o vagy a kijelölt 7 futam közül legalább bármely 3 futamban minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ fogadással nyer.
Az egyes játéknapokon egymástól függetlenül részt lehet venni, illetve bármikor be lehet kapcsolódni.
b. A Játékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:
– Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. munkatársai,
– a 18. életévüket be nem töltött személyek,
– magyar postai címmel nem rendelkező személyek.

5. A Játék menete
A Játékban részt vevő a Játék időtartama alatt (lásd: 3. pont) Játékba küld az egyes napokon egymástól függetlenül a kijelölt 7 futam mindegyikében legalább 1 db minimum 150 Ft-os alaptétű HÁRMASBEFUTÓ játékot. A Játék időtartama alatt
– mind a 7 kijelölt futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel,
– vagy a 7 kijelölt futam közül legalább bármely 6 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel,
– vagy a 7 kijelölt futam közül legalább bármely 5 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel,
– vagy a 7 kijelölt futam közül legalább bármely 4 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel,
– vagy a 7 kijelölt futam közül legalább bármely 3 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot ér el minimum 150 Ft-os alaptéttel.

6. A Játék nyerteseinek meghatározása
Az 5. pontnak eleget tevő Játékosok a Játék egyes napjainak nyertesei.

7. Nyeremény
A szervező a 6. pont alapján meghatározott nyerteseknek a Játék minden egyes napján az alábbi kategóriák szerint növeli a nyereményét:
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 7 kijelölt futam közül legalább bármely 3 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, 20 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 3 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 7 kijelölt futam közül legalább bármely 4 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, további 25 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 4 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 7 kijelölt futam közül legalább bármely 5 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, további 30 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 5 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 7 kijelölt futam közül legalább bármely 6 futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, további 45 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 6 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik mind a 7 kijelölt futamban HÁRMASBEFUTÓ találatot érnek el minimum 150 Ft-os alaptéttel, további 200 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden 7 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét.

A Játék első három napja során, amennyiben az adott nap során nincs mind a hét futamot eltaláló Játékos, akkor a soron következő nap hét találataira járó nyereményalapot a Szervező 50 000 Ft-tal növeli.
Amennyiben a Játék negyedik napján nincs mind a hét futamot eltaláló Játékos, akkor a hét találatokra járó aznapi nyereményalap a hat találatot elérő Játékosok nyereményalapjához adódik.
Amennyiben a Játék negyedik napján nincs sem hét, sem hat futamot eltaláló Játékos, akkor a hét és hat találatokra járó nyereményalap az öt találatot elérő Játékosok nyereményalapjához adódik.
Amennyiben a Játék negyedik napján nincs sem hét, sem hat, sem öt futamot eltaláló Játékos, akkor a hét, hat és öt találatokra járó nyereményalap a négy találatot elérő Játékosok nyereményalapjához adódik.
Amennyiben a Játék negyedik napján nincs sem hét, sem hat, sem öt, sem négy futamot eltaláló Játékos, akkor a hét, hat, öt és négy találatokra járó nyereményalap a három találatot elérő Játékosok nyereményalapjához adódik.
Amennyiben a Játék negyedik napján nincs sem hét, sem hat, sem öt, sem négy és sem három futamot eltaláló Játékos, akkor az akció érvényét veszíti és a bónusz nyeremények nem kerülnek kifizetésre.
Az aktuális nyereményalap alakulásáról a Szervező a Játékosok részére hírlevélben ad tájékoztatást.

Az egyes nyerő HÁRMASBEFUTÓ játékokra kiszámolt totalizatőr nyeremények minden egyes futam után a nyereményjátéktól függetlenül jóváírásra kerülnek.

A lejelentett ló által fizetett speciális osztalék nyertes fogadásnak tekinthető az akció szempontjából.

Amennyiben a hét kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező egyet töröl, úgy a hét találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag a hat, az öt, a négy és a három találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a hét kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező kettőt töröl, úgy a hét és a hat találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag az öt, a négy és a három találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a hét kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező hármat töröl, úgy a hét, a hat és az öt találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag a négy és a három találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a hét kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező négyet töröl, úgy a hét, a hat, az öt és a négy találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag a három találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a hét kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező ötöt vagy többet töröl, úgy az akció érvényét veszíti és a bónusz nyeremények nem kerülnek kifizetésre.

8. Nyeremény kihirdetése, nyertesek értesítése, nyereménykifizetés
2021. június 3.
a. A Játékot a szervező kiértékeli legkésőbb 2021. június 7-én 20:00-ig.
b. A nyerteseket a szervező e-mail-en értesíti a felhasználói fiókjukban megadott e-mail címen legkésőbb 2021. június 7-én 21:00-ig.
c. A nyeremények kifizetése a Játék kiértékelését követően, legkésőbb 2021. június 7-én 22:00-ig megtörténik. (A szervező megnöveli a Játékos nyereményét, amit a Játékos látni fog a „Játékosi egyenlegében”.)
2021. június 10.
a. A Játékot a szervező kiértékeli legkésőbb 2021. június 14-én 20:00-ig.
b. A nyerteseket a szervező e-mail-en értesíti a felhasználói fiókjukban megadott e-mail címen legkésőbb 2021. június 14-én 21:00-ig.
c. A nyeremények kifizetése a Játék kiértékelését követően, legkésőbb 2021. június 14-én 22:00-ig megtörténik. (A szervező megnöveli a Játékos nyereményét, amit a Játékos látni fog a „Játékosi egyenlegében”.)
2021. június 17.
a. A Játékot a szervező kiértékeli legkésőbb 2021. június 21-én 20:00-ig.
b. A nyerteseket a szervező e-mail-en értesíti a felhasználói fiókjukban megadott e-mail címen legkésőbb 2021. június 21-én 21:00-ig.
c. A nyeremények kifizetése a Játék kiértékelését követően, legkésőbb 2021. június 21-én 22:00-ig megtörténik. (A szervező megnöveli a Játékos nyereményét, amit a Játékos látni fog a „Játékosi egyenlegében”.)

2021. június 24.
a. A Játékot a szervező kiértékeli legkésőbb 2021. június 28-án 20:00-ig.
b. A nyerteseket a szervező e-mail-en értesíti a felhasználói fiókjukban megadott e-mail címen legkésőbb 2021. június 28-án 21:00-ig.
c. A nyeremények kifizetése a Játék kiértékelését követően, legkésőbb 2021. június 28-án 22:00-ig megtörténik. (A szervező megnöveli a Játékos nyereményét, amit a Játékos látni fog a „Játékosi egyenlegében”.)

9. Panaszkezelés
Panaszával, kérdésével felkeresheti:
– telefonon call centerünket minden nap 7:00 és 19:00 között a +36 1 433 0549-es telefonszámon
– e-mail-en az ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu címet.

A bejelentés, kérdés kivizsgálását a szervező a bejelentéstől számított 20 munkanapon belül megteszi.

10. Egyéb rendelkezések
Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

Olvass tovább!