EXPRESS7 ONLINE AKCIÓ Részvételi- és játékszabályzat

1. Lebonyolító
A Játék (továbbiakban: Játék) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója:
Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; postacím, levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; adószám: 10929001-1-42; közösségi adószám: HU10929001; cégjegyzékszám: 01-09-264257; központi telefonszám: +36 1 433 0549; e-mail cím: ugyfelszolgalat@kincsempark.hu, a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. Általános tudnivalók
Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a http://lovifogadas.hu internetes oldalon, az Akciók menüpontban. A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt.

3. A Játék időtartama
2020. szeptember 17. 0:00 és 2020. szeptember 17. 23:59 között

4. A Játékban részt vevő személyek
a. A Játékban az a Játékos vehet részt, aki:
– a Játékban való részvétellel elfogadja a Részvételi- és Játékszabályzatot és egyúttal tudomásul veszi személyes adatainak a Játék lebonyolításához szükséges feldolgozásához,
– a Játékba történő bekapcsolódást megelőzően 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyar postai címmel rendelkező magyar állampolgár,
– a https://bet.lovi.hu oldal regisztrált tagja,
– 2020. szeptember 17. 0:00 és 2020. szeptember 17. 23:59 között a kijelölt 7 futam mindegyikében legalább 1 db minimum 600 Ft-os alaptétű TÉT (továbbiakban: TÉT) fogadást köt (küld Játékba).
– A Játék időszaka alatt a kijelölt 7 futam mindegyikében minimum 600 Ft-os alaptétű TÉT fogadással nyer, vagy a kijelölt 7 futam közül legalább bármely 6 futamban minimum 600 Ft-os alaptétű TÉT fogadással nyer, vagy a kijelölt 7 futam közül legalább bármely 5 futamban minimum 600 Ft-os alaptétű TÉT fogadással nyer.
b. A Játékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:
– Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. munkatársai,
– a 18. életévüket be nem töltött személyek,
– magyar postai címmel nem rendelkező személyek.

5. A Játék menete
A Játékban részt vevő a Játék időtartama alatt (lásd: 3. pont) Játékba küld a kijelölt 7 futam mindegyikében legalább 1 db minimum 600 Ft-os alaptétű TÉT játékot. A Játék időtartama alatt mind a 7 kijelölt futamban TÉT találatot ér el minimum 600 Ft-os alaptéttel vagy a 7 kijelölt futam közül legalább bármely 6 futamban TÉT találatot ér el minimum 600 Ft-os alaptéttel, vagy a 7 kijelölt futam közül legalább bármely 5 futamban TÉT találatot ér el minimum 600 Ft-os alaptéttel.

6. A Játék nyerteseinek meghatározása
Az 5. pontnak eleget tevő Játékosok a nyereményjáték nyertesei.

7. Nyeremény
A szervező a 6. pont alapján meghatározott nyerteseknek az alábbi kategóriák szerint növeli a nyereményét:
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 7 kijelölt futam közül legalább bármely 5 futamban TÉT találatot érnek el minimum 600 Ft-os alaptéttel, 30 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 5 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik a 7 kijelölt futam közül legalább bármely 6 futamban TÉT találatot érnek el minimum 600 Ft-os alaptéttel, további 50 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden legalább 6 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét,
– a fogadásszervező azon játékosok között, akik mind a 7 kijelölt futamban TÉT találatot érnek el minimum 600 Ft-os alaptéttel, további 70 000 Ft-ot oszt szét egyenlő arányban, tehát minden 7 találatot elérő játékosnak a találatok számától függően ugyanazon mértékben növeli a nyereményét.

Az egyes nyerő TÉT játékokra kiszámolt nyeremény minden egyes futam után a nyereményjátéktól függetlenül jóváírásra kerül.
A lejelentett ló nem tekinthető nyertes fogadásnak az akció szempontjából.
Amennyiben a hét kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező egyet töröl, úgy a hét találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag a hat és az öt találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a hét kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező kettőt töröl, úgy a hét és a hat találatokra járó bónusz nyerőosztály törlése kerül és kizárólag az öt találatokra járó bónusz kerül kifizetésre a korábban leírtak szerint.
Amennyiben a hét kijelölt futam közül az illetékes versenyszervező hármat vagy többet töröl, úgy a EXPRESS7 akció érvényét veszíti és a bónusz nyeremények nem kerülnek kifizetésre.

8. Nyeremény kihirdetése, nyertesek értesítése, nyereménykifizetés
a. A Játékot a szervező kiértékeli legkésőbb 2020. szeptember 21-én 20:00-ig.
b. A nyerteseket a szervező e-mail-en értesíti a felhasználói fiókjukban megadott e-mail címen legkésőbb 2020. szeptember 21-én 21:00-ig.
c. A nyeremények kifizetése a Játék kiértékelését követően, legkésőbb 2020. szeptember 21-én 22:00-ig megtörténik. (A szervező megnöveli a Játékos nyereményét, amit a Játékos látni fog a „Játékosi egyenlegében”.)

9. Panaszkezelés
Panaszával, kérdésével felkeresheti:
– telefonon call centerünket minden nap 7:00 és 19:00 között a +36 1 433 0549-es telefonszámon
– e-mail-en az ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu címet.

A bejelentés, kérdés kivizsgálását a szervező a bejelentéstől számított 20 munkanapon belül megteszi.

10. Egyéb rendelkezések
Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

Olvass tovább!