WIN6 ONLINE AKCIÓ Részvételi- és játékszabályzat

1. Lebonyolító
A Játék (továbbiakban: Játék) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója:
Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; postacím, levelezési cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.; adószám: 10929001-1-42; közösségi adószám: HU10929001; cégjegyzékszám: 01-09-264257; központi telefonszám: +36 1 433 0549; e-mail cím: ugyfelszolgalat@kincsempark.hu, a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. Általános tudnivalók
Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a http://lovifogadas.hu internetes oldalon, az Akciók menüpontban. A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt.

3. A Játék időtartama
2020. július 16. 0:00 és 2020. július 16. 23:59 között

4. A Játékban részt vevő személyek
a. A Játékban az a Játékos vehet részt, aki:
– a Játékban való részvétellel elfogadja a Részvételi- és Játékszabályzatot és egyúttal tudomásul veszi személyes adatainak a Játék lebonyolításához szükséges feldolgozásához,
– a Játékba történő bekapcsolódást megelőzően 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyar postai címmel rendelkező magyar állampolgár,
– a https://bet.lovi.hu oldal regisztrált tagja,
– 2020. július 16. 0:00 és 2020. július 16. 23:59 között a kijelölt 6 futam mindegyikében legalább 1, de legfeljebb 3 db minimum 600 Ft-os alaptétű TÉT (továbbiakban: TÉT) fogadást köt (küld Játékba).
– A Játék időszaka alatt a kijelölt 6 futam mindegyikében minimum 600 Ft-os alaptétű TÉT fogadással nyer vagy a kijelölt 6 futam közül bármely öt futamban minimum 600 Ft-os alaptétű TÉT fogadással nyer.
b. A Játékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:
– Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft. munkatársai.
– a 18. életévüket be nem töltött személyek.
– magyar postai címmel nem rendelkező személyek.

5. A Játék menete
A Játékban részt vevő a Játék időtartama alatt (lásd: 3. pont) Játékba küld a kijelölt 6 futam mindegyikében minimum 1, de legfeljebb 3 db minimum 600 Ft-os alaptétű TÉT játékot. A Játék időtartama alatt mind a 6 kijelölt futamban TÉT találatot ér el minimum 600 Ft-os alaptéttel vagy a 6 kijelölt futam közül bármely 5 futamban TÉT találatot ér el minimum 600 Ft-os alaptéttel. A nyereményjátékból kizárásra kerül az a játékos, aki egy futamban 3-nál több minimum 600 Ft-os alaptétű TÉT játékot játszik meg.

6. A Játék nyerteseinek meghatározása
1. Az 5. pontnak eleget tevő Játékosok a nyereményjáték nyertesei.

7. Nyeremény
A szervező a 6. pont alapján meghatározott nyerteseknek az alábbi kategóriák szerint növeli a nyereményét:
– azon játékosoknak, akik mind a 6 kijelölt futamban TÉT találatot érnek el minimum 600 Ft-os alaptéttel, fejenként 30 000 Ft-tal növeli a nyereményét,
– azon játékosoknak, akik a 6 kijelölt futam közül bármely 5 futamban TÉT találatot érnek el minimum 600 Ft-os alaptéttel, fejenként 15 000 Ft-tal növeli a nyereményét.
Az egyes nyerő TÉT játékokra kiszámolt nyeremény minden egyes futam után a nyereményjátéktól függetlenül jóváírásra kerül.

8. Nyeremény kihirdetése, nyertesek értesítése, nyereménykifizetés
a. A Játékot a szervező kiértékeli legkésőbb 2020. július 20-án 20:00-ig.
b. A nyerteseket a szervező e-mail-en értesíti a felhasználói fiókjukban megadott e-mail címen legkésőbb 2020. július 20-án 21:00-ig.
c. A nyeremények kifizetése a Játék kiértékelését követően, legkésőbb 2020. július 20-án 22:00-ig megtörténik. (A szervező megnöveli a Játékos nyereményét, amit a Játékos látni fog a „Játékosi egyenlegében”.)

9. Panaszkezelés
Panaszával, kérdésével felkeresheti:
– telefonon call centerünket minden nap 7:00 és 19:00 között a +36 1 433 0549-es telefonszámon
– e-mail-en az ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu címet.

A bejelentés, kérdés kivizsgálását a szervező a bejelentéstől számított 20 munkanapon belül megteszi.

10. Egyéb rendelkezések
Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.

Olvass tovább!