2018szuperjackpotnapok_banner

Biciklis Kincsem+ nyeremény akció Felsőzsolca

Részvételi feltételek

Gyűjtsön össze 3 darab, vagy legalább 1800Ft értékben, 2017 április 1 és május 31. között az „Akció helyén” MLFSZ fogadóterminálból vásárolt nyeretlen Kincsem+ fogadószelvényt, tegye borítékba és pályázzon!

Akció időtartama

2017. április 1 – 2017. május 31.

Akció helye

Lux Söröző Lottózó (fogadóhely)
Cím: 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 2

Szervező

Equinus Kft. (3530 Miskolc Mélyvölgy u. 5, adószám: 11692975-2-05)

Pályázás módja

A 3 darab (vagy legalább 1800Ft értékű) nyeretlen Kincsem+ fogadószelvényt – hátoldalukon lehetőség szerint aláírással és telefonszámmal ellátva – lezárt C/6 (kicsi) méretű borítékban kell beküldeni. A borítékon olvashatóan fel kell tüntetni a pályázó személyazonosságot igazoló okmányaiban (pl. személyi igazolvány, útlevél) szereplő nevét, a lakcímkártyán/ személyi igazolványban szereplő lakcímét (emelet és ajtószámmal) valamint – ha ettől eltér – levelezési címét, továbbá az akció jelmondatát: „Biciklis Kincsem+ nyeremény akció Felsőzsolca”, és lehetőleg a pályázó telefonszámát és e-mail címét is. A pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2017. június 3-án lehet leadni az akció helyszínén.
Egy boríték egy pályázatnak számít. Egy vásárló több pályázattal is részt vehet az akcióban, ha a pályázati feltételeket többszörösen teljesíti.

Sorsolás

A nyilvános sorsolásra 2017. június 30-án pénteken 19:00 órakor, a Kincsem Parkban (1101 Budapest X. kerület, Albertirsai út 2-4.) Sorsolási Bizottság és közjegyző jelenlétében kerül sor.
Nyeremény 1 darab 70000 forint értékű kerékpár vásárlási utalvány.
A fenti nyeremény nettó összegnek minősülnek, a személyi jövedelemadót a szervező fizeti meg.
A sorsoláson először 1 pályázatot, majd 3 tartalék pályázatot sorsolunk ki. Amennyiben a kisorsolt pályázat nem érvényes, a tartalékként kisorsolt pályázatok a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az érvénytelen pályázatok helyére.
A nyereményjegyzék a sorsolást követően elérhető a www.lovifogadas.hu honlapon.
Az a nyertes, akik megadta e-mail címét, e-mailben kap értesítést. Azt a nyertes, akik e-mail címet nem adott meg, postai úton értesítjük nyereményéről.

A nyereményátvétel határideje: 2017. szeptember 30.
A nyeremények átadása az „akció helyén” személyes átadással történik.

A pályázás a vásárló felelőssége, és pályázásával tudomásul veszi, hogy a Szervező nyilvánosságra hozhatja a nyertes pályázó nevét és a pályázaton megadott lakóhely (csak a település) nevét.

Érvénytelen az a pályázat, amelyen nem C/6 méretű borítékban van; amelyen a név nem természetes személyt, vagy nem egy személyt jelöl; amelyen nincs feltüntetve az akció teljes jelmondata, azon belül is különösen a település neve; amelyen nincs feltüntetve a pontos és olvasható név, cím; amely a Pályázás módjánál megadott határidőn túl kerül leadásra; továbbá amely nem tartalmazza az akció részvételi feltételeinek megfelelő típusú, darabszámú és dátumú fogadószelvényeket.
Az akcióban nem vehetnek részt és ezáltal nyereményjogosultságot sem szerezhetnek a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. dolgozói, az értékesítésben személyesen részt vevő vállalkozói, valamint a lóverseny fogadóhely terminálkezelői.
Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.